Michał Kalecki

Kapitalizm: Dynamika gospodarcza i pełne zatrudnienie



Książka

Kapitalizm: dynamika gospodarcza i pełne zatrudnienie zawiera starannie wybrane - pod redakcją Kazimierza Łaskiego i Jerzego Osiatyńskiego - teksty Michała Kaleckiego.

Książka Kalecki

Michał Kalecki

Michał Kalecki (ur. 22 czerwca 1899 w Łodzi, zm. 18 kwietnia 1970 w Warszawie) – polski ekonomista, profesor Zakładu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, członek PAN. Szwagrem Michała Kaleckiego był Ary Sternfeld, radziecki uczony, jeden z pionierów kosmonautyki, astronautyki.

Michał Kalecki

profesor Jerzy Osiatyński

„… obecny globalny kryzys finansowy wykazał zupełną nieprzydatność ekonomii głównego nurtu dla wyjaśnienia źródeł tego, jak i poprzednich kryzysów, i wzmógł zainteresowanie ekonomią Kaleckiego i Keynesa. Prawda, dzisiejsze warunki funkcjonowania gospodarki kapitalistycznej, jej globalizacja i finansjalizacja, gruntowne zmiany w podziale dochodów między płace i zyski, jak i inne nowe zjawiska wymagają przeformułowania niektórych założeń teorii Kaleckiego, modyfikacji niektórych jego rekomendacji. Niemniej jednak jego teoria daje znacznie lepsze podstawy do rozumienia mechanizmów dynamiki gospodarki kapitalistycznej, cykli koniunkturalnych, jak i podstaw teorii i praktyki polityki pełnego zatrudnienia…”

profesor Jerzy Osiatyński

Krzysztof Dresler

„Spółka iTON Society – której jestem założycielem i prezesem - powstała, aby wspierać niekomercyjne projekty intelektualne. W wyborze dzieł Michała Kaleckiego pt. „Kapitalizm. Dynamika gospodarcza i pełne zatrudnienie”, wydanej przez iTON Society, przypominamy, że u Kaleckiego kluczowe zagadnienie - niezmiernie dziś na czasie - to wydolność inwestycji prywatnych. Jego zdaniem ze względu na niedostateczny łączny popyt sektora prywatnego, prywatne inwestycje z reguły nie osiągają wielkości niezbędnej dla osiągnięcia pełnego zatrudnienia. Wynika stąd – abstrahując od wzrostu popytu zagranicznego, którego wielkość nie jest bynajmniej zmienną decyzyjną rządu – luka popytowa, której wypełnienie wymaga działań rządu skierowanych na pobudzanie popytu krajowego.”

Krzysztof Dresler

iTON Society

iTON Society to przedsięwzięcie dedykowane do realizacji projektów intelektualnych i artystycznych.

iTON Society